Hazır Beyan Sistemi

2017 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin kazanç ve iratlar için Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi 1 Mart 2018 tarihinde başladı.

Mükelleflerimiz beyannamelerini 26 Mart 2018 tarihine kadar verebilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükelleflerin beyannamelerini kolayca verebilmeleri için HAZIR BEYAN SİSTEMİNİ hayata geçirmiştir.