Elazığ Defterdarlığı Hizmet Binası İhalesi Yapılmıştır.

İlimiz Sürsürü Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hazineye ait 7.360,00 m² yüzölçümlü 3825 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde (Adliye Sarayı altı) yapılması planlanan toplam kapalı alanı 14.150,02 m² olan Defterdarlık Hizmet binası için, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından 4734 sayılı Kanunun 19. Maddesine göre  19.07.2018 tarihinde ihale yapılmıştır.

Buna göre Elazığ Defterdarlığı Hizmet Binası yapım işi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içersinde yer teslimi yapılarak 550 gün içerisinde tamamlanarak Defterdarlığımıza teslimi yapılacaktır.

Bütün Defterdarlık müdürlüklerimizin bir arada bulunacağı, teknolojik bütün vasıflara haiz modern hizmet binası ve misafirhane olarak projelendirilen ve ihalesi yapılan  Defterdarlık Binamızın Elazığ ilimize ve çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.