Defter Beyan Sistemi Hakkında Duyuru

Basit usule tabi mükelleflerin 2018 yılının ilk 9 ayına ait gelir-gider belgelerinin Defter-Beyan Sistemine kaydı için son tarih 31 Ekim 2018‘dir…

 

Defter Beyan Sistemi Nedir?

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin;

  • Kayıtlarının elektronik ortamda tutulması,
  • Söz konusu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması,
  • Vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile
  • Elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi, amacıyla geliştirilen sistemdir.

 

Sistemin Avantajları Nelerdir?

  • Bir muhasebe programına ihtiyaç duyulmaksızın internetin olduğu her yerden vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınabilmesi.
  • Kırtasiyeciliği azaltması.
  • Defter tasdikine ihtiyaç duyulmaması.
  • Defterleri muhafaza etmeye yönelik maliyetlerin söz konusu olmaması ile fatura ve makbuz gibi belgelerin elektronik olarak düzenlenebilmesi gibi imkânlar sayesinde yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin ve uyum maliyetlerinin azaltılması.
  • Kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi.
  • Vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması.

 

Sistem İle İlgili Daha Fazla Bilgi İçin: