Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Elektrik Enerjisi Satın Alma İhalesi

Elazığ Defterdarlığı Elektrik Enerjisi alımı 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usûlü ile ihale  edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası2018/583527

1-İdarenin

a) Adresi:Elazığ Defterdarlığı Personel Müdürlüğü  (Ataşehir Mah. Malatya Cad. Şelale Sok No: 47-2/B ELAZIĞ)
b) Telefon ve faks numarası:(0424) 212 44 70

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:200.000 kWh elektrik enerjisi alınacaktır.
İhale dökümanlarına Defterdarlık Personel Müdürlüğünden  ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Elazığ Defterdarlığı Hizmet Binası
c) Teslim tarihi:Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra  abone adı ve abone numaraları belirtilen hizmet binası için enerji alımı işi 01.01.2019 tarihinde başlayacak; 31.12.2019 tarihinde saat 00:00′ de sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Elazığ Defterdarlığı Personel Müdürlüğü, Personel Müdür Odası
b) Tarihi ve saati:

14.12.2018 – 14:30