Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Eğitimi

Bakanlığımızın 2018 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı ve Defterdarlıklar İç Kontrol Eylem Planı uyarınca 3-4 Aralık 2018  tarihlerinde Defterdarlığımız merkez birimleri ve ilçe birimlerindeki çalışma arkadaşlarımıza yönelik Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Eğitimi düzenlenmiştir.