Elazığ Defterdarlığımızın Tahakkuk ve Tahsilat Miktarlarına Göre Türkiye Sıralamasındaki Yeri

Elazığ Defterdarlığı’nın 2018 Vergilendirme Dönemi Tahakkuk ve Tahsilat Miktarlarına Göre Türkiye Sıralamasındaki Yeri 

İstanbul ilinde 2 adet olmak üzere, Ülkemizde 29 ilde toplam 30 adet Vergi Dairesi Başkanlığı ve 52 İl Defterdarlığı bulunmaktadır. Elazığ Defterdarlığımız vergi incelemesi yönünden Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlıdır. Elazığ il genelinde Defterdarlığımızın 03.01.2019 tarihi itibariyle 28.106 vergi mükellefi mevcuttur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından 03.01.2019 tarihinde alınan verilere göre, Elazığ Defterdarlığımız 2017 yılında olduğu gibi 2018 vergilendirme döneminde de;

  • Tahsilat miktarı sıralamasında, 81 il arasında 29. Sırada, Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan 52 il Defterdarlığı arasında Çanakkale İl Defterdarlığı’ndan sonra (1.124.861.713,03 ₺ ile) 2. Sırada,
  • Tahakkuk miktarı sıralamasında, ise 81 il arasında 30.Sırada, Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan 52 il Defterdarlığı arasında ise Kırklareli ve Mardin İl Defterdarlıklarından sonra (1.280.437.829,01 ₺ ile) 3. Sırada yer almıştır.

 Duyarlılıklarından dolayı tüm mükelleflerimize ve özverili çalışmalarından dolayı Gelir Birimlerindeki çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 03.01.2019

Av. Osman AKDEMİR

Elazığ Defterdar V.