Etik Konulu Konferans

Defterdarlıklar İç Kontrol Eylem Planının “Her Yıl Etik Haftasında Etik Konulu Seminer/Konferanslar düzenlenmesi” eylemi gereğince; Personel Müdür Yardımcımız Songül UNSU tarafından, Defterdarlığımız personeline etik konulu konferans verilmiştir.