Defterdar Vekilimiz Osman AKDEMİR’den Veda Mesajı

Elazığ Defterdarlığı Muhakemat Müdürü olarak görev yapmakta iken 24.03.2017 tarihinde Maliye Bakanlığımızın şifahi görüşü alınarak, Elazığ Valiliğimizin onayı ile Elazığ Defterdar Vekili olarak atandım. Atandığım günden bugüne kadar her daim desteklerini esirgemeyen İl Valimiz Sayın Çetin Oktay KALDIRIM, bir önceki İl Valimiz Sayın Murat ZORLUOĞLU, Sayın Vali Yardımcıları, 26. ve 27. Dönem Elazığ Sayın Milletvekilleri, Elazığ İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, ETSO, MÜSİAD, OSB, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, SMMM Odası, Askon, Asriad, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Şoförler Cemiyeti, Sendikalar, Elazığ’dan ulusal ve yerel yayın yapan görsel ve yazılı basın ve medya kuruluşlarına, Tüm Kamu Kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, vesair Elazığ İlimizde bulunan ve aktif hizmet yapan tüm Ekonomik, Sosyal ve Kültürel STK’ların Başkan, Yönetim Kurulu ve üyeleri ile kayıtlı ve faal esnaf, tüccar, sanayici vesaire olmak üzere toplam 28.000 i aşkın vergi mükellefimize, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne devredilinceye kadar Defterdarlığımız bünyesinde özverili çalışmalarını esirgemeyen Milli Emlak Müdürlüğü personeline ve Defterdarlığımız merkez ve ilçe Malmüdürlüklerimizde çalışan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum.

Görev yaptığım süre içerisinde yeni Defterdarlık hizmet binasının proje-ihale ve yapım işlerine başlanılmış olup teknik ve modern olarak sosyal donatıları ile birlikte 14.150,00 m2 kapalı alana sahip tüm merkez birimlerimizin bir arada bulunacağı toplam 7 kat olarak yapılmaya başlanılan binamızın şuan itibariyle kaba inşaatı tümüyle bitmiş olup, bina içi çalışmaları hızla devam etmektedir. 2019 yılı sonu itibariyle binamızın bitirilmesi hedeflenmiştir.  Yine gerek 2017 ve gerekse 2018 yıllarında Elazığ Defterdarlığımız Vergi tahsilatında Türkiye genelinde 81 il arasında 29. Sırada, Vergi Başkanlığı bulunmayan 52 il Defterdarlığı arasında da 2. Sırada yer almıştır. Bu başarısı itibariyle tüm mesai arkadaşlarımı özellikle kutluyorum kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir Elazığlı ve Cumhuriyet tarihinde bir hukukçu Avukat unvanı ile ilk kez bu kadar süreli Defterdar Vekilli görevi yapan biri olarak ilime hizmet etmekten onur duydum. Elazığ Defterdarlığı olarak ilimizin birey, resmi ve özel kurum- kuruluşlarıyla diyalog halinde Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda bu şehrin Türkiye iller sıralamasında en üst illeri arasında yer almasının gururunu yaşadık.

Bakanlığımız rutin rotasyon atama onayı ile Kilis Defterdar Yardımcısı Hülya YELİMLİEŞ Elazığ Defterdar Yardımcısı olarak atanmıştır. Bakanlığımız Yönetmeliği çerçevesinde asaleten Defterdar atanıncaya kadar Defterdar Yardımcısı Defterdarlığa vekâlet edeceğinden ben de asli görevim olan Elazığ Defterdarlık Muhakemat Müdürü görevime devam edeceğim. 2.5 yıl İlimize Defterdar Vekili olarak hizmet ettim. Tüm Elazığlılardan haklarını helal etmelerini istirham ediyorum.

Bu duygu ve hizmetlerimizi kısaca özetleyerek Elazığ Defterdar Vekili görevimden bu gün itibariyle ayrıldığımı kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                          Av. Osman AKDEMİR

                                                                                                          Elazığ Defterdar Vekili