Elazığ Defterdarlığı Hizmet Binası Yapımı Son Durumu

İlimiz Sürsürü Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hazineye ait 7.360,00 m² yüzölçümlü 3825 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde (Adliye Sarayı altı) yapılması planlanan toplam kapalı alanı 14.150,02 m² olan Defterdarlık Hizmet binası için, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından 4734 sayılı Kanunun 19. Maddesine göre  19.07.2018 tarihinde ihalesi yapıldıktan sonra, yer teslimi de yapılan Elazığ Defterdarlığı Hizmet Binamızın temel kazma çalışmalarına 28.09.2018 tarihi itibariyle başlanmıştı.

28.09.2018 tarihinde temel kazma çalışmalarına başlanan Elazığ Defterdarlığı Hizmet Binamızın inşaat çalışmalarındaki gelinen son durum aşağıdaki görüntülerde olduğu gibidir.

Bütün Defterdarlık Müdürlüklerimizin bir arada bulunacağı, teknolojik bütün vasıflara haiz modern hizmet binası ve misafirhane olarak projelendirilen  Defterdarlık Binamızın  8 Mart 2020 tarihinde bitirilmesi planlanmış ise de, şu an itibariyle hizmet binamızın kaba inşaatı tümüyle bitmiş olup, bina iç yapım çalışmaları hızla devam etmektedir. 2019 yılı sonu itibariyle inşaatın tümüyle bitirilmesi ve geçici kabule hazır hale getirilmesine yönelik yüklenici firma tarafından yoğun bir çalışma sürdürülmektedir.