Elazığ OSB’ye Ziyaretimiz

Defterdar Vekilimiz Hülya YELİMLİEŞ, Personel Müdürümüz Arzu ELVAN ve Hazar Vergi Dairesi Müdürümüz Hurşit AKIN tarafından Elazığ OSB’ye ziyaret gerçekleştirilmiştir.