İlçe Ziyaretlerimiz – Maden

Yapılan çalışmaları yerinde görmek ve memurlarımızın sorunlarını dinlemek üzere, Defterdar Vekilimiz Sn. Hülya YELİMLİEŞ Maden Malmüdürlüğünü ziyaret etmişlerdir.