Elazığ Defterdarlığı Hizmet Binası Yapımı Son Durumu

İlimiz Sürsürü Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hazineye ait 7.360,00 m² yüzölçümlü 3825 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde (Adliye Sarayı altı) yapılması planlanan toplam kapalı alanı 14.922,88 m² olan Defterdarlık Hizmet binası için, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından 4734 sayılı Kanunun 19. Maddesine göre  19.07.2018 tarihinde ihalesi yapıldıktan sonra, yer teslimi de yapılan Elazığ Defterdarlığı Hizmet Binamızın temel kazma çalışmalarına 28.09.2018 tarihi itibariyle başlanmıştı.

Bu kapsamda, Defterdar Vekilimiz Sn. Hülya YELİMLİEŞ, Birim Müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarımız yapılan çalışmaları yerinde görmüş, yüklenici firma görevlileri tarafından bilgilendirilmişlerdir.