İlçe Ziyaretlerimiz – Karakoçan

Yapılan çalışmaları yerinde görmek ve memurlarımızın sorunlarını dinlemek üzere, Defterdar Vekilimiz Sn. Hülya YELİMLİEŞ Karakoçan Malmüdürlüğünü ziyaret etmişlerdir.