İlçe Ziyaretlerimiz – Kovancılar

Yapılan çalışmaları yerinde görmek ve memurlarımızın sorunlarını dinlemek üzere, Defterdar Vekilimiz Sn. Hülya YELİMLİEŞ Kovancılar Malmüdürlüğünü ziyaret etmişlerdir.