İlçe Ziyaretlerimiz – Palu

Yapılan çalışmaları yerinde görmek ve memurlarımızın sorunlarını dinlemek üzere, Defterdar Vekilimiz Sn. Hülya YELİMLİEŞ Palu Malmüdürlüğünü ziyaret etmişlerdir.