7143 Sayılı Kanun, Bilgilendirme Toplantısı

Defterdarlığımız tarafından Elazığ’daki Oda Başkanlarına, Yöneticilerine, Üyelerine ve Defterdarlık personellerimize yönelik, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun tanıtımına yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

İller Bankası Elazığ Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Defterdar V., Birim Müdürlerimiz ve Müdür Yardımcılarımız, Muhasebeciler Odası Başkanı ve Oda Yöneticileri, Büro Memur-Sen Elazığ Şube Başkanı, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Müdürü , Meslek Oda Başkanları ve üyeleri, Elazığ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyeleri ve Defterdarlığımız Personelleri katılmıştır.

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu hakkında bir konuşma yaparak toplantıyı açan Defterdar V. Özden TOPUZ‘dan sonra, Harput Vergi Dairesi Müdürümüz Sinan GÜNGÖR bilgilendirme sunumu yapmıştır.