Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;

“Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.”

Vizyonu;

 “Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

  • Mali disiplinden taviz vermeyen,
  • Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
  • Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
  • Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
  • Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,
yenilikçi ve öncü Bakanlık olmak.”

 

Elazığ Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;

Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemek.

Vizyonu;

Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Defterdarlık.