Duyurular

Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası Duyurusu

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ İli Sivrice İlçesi olan 6.8 şiddetindeki deprem felaketi nedeniyle 1960’lı yıllarda yapılan Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet binamız da hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir.

Meydana gelen depremden sonra Hazar Vergi Dairesi hizmet binasının kullanımı için hasar tespitinin yapılması ve Bakanlıktan gelecek ekibin incelemesi beklenmiş, bu tespitler ve incelemeler yapılıncaya kadar mükelleflerimizin mağdur olmaması için Depremden sonraki ilk resmi gün olan 27 Ocak Pazartesi gününden itibaren Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğümüz, mevcut Defterdarlık Binamızdaki Harput Vergi Dairesi Müdürlüğünün hizmet verdiği asma katta geçici olarak iş ve işlemlerini yürütmeye başlamış ve mükellefe sunulan hizmetlerde HERHANGİ BİR AKSAKLIK MEYDANA GELMEMİŞTİR.

Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet binasında yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucunda,  HİZMET BİNASININ ONARIM YAPILMADAN KULLANILMAMASI gerektiği rapor edilmiştir. Hasar tespiti yapılan Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğü binası için, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından Daire Başkanının da içerisinde bulunduğu yetkili bir heyet gelip incelemede bulunmuş ve Hazar Vergi Dairesinin, HASAR GÖREN VE ONARIM YAPILMADAN ÇALIŞILAMAZ HALDE OLAN (memur ve mükellef bakımından) MEVCUT BİNASINDA HİZMET VERMESİNİN UYGUN OLMAYACAĞI, Adalet Sarayı bitişiğindeki inşaatı devam eden ve yakın zamanda yapımı tamamlanacak olan Defterdarlık yeni hizmet binasının hazır olmasına kadar mevcut DEFTERDARLIK BİNASINDA HİZMET VERMESİNİN, DURUMUN ACİLİYETİ VE MEVCUT ŞARTLAR DAHİLİNDE DAHA UYGUN OLACAĞI belirtilmiştir. Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığınca Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğünün yerleşim planı ve otomasyon altyapı planını hazırlamak üzere 2 uzman personel görevlendirilmiştir.

Bu süreçte Hazar Vergi Dairesindeki çalışma arkadaşlarımızın da görüşlerine başvurulmuş ve anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket sonucunda, çalışanların Gazi Caddesindeki hasar gören Hazar Vergi Dairesi binasında çalışmak istemedikleri, Defterdarlık hizmet binasında çalışmak istedikleri sonucuna varılmıştır.

Hasar tespit çalışmalarının raporu, GİB tespit ekibinin görüşü ve çalışma arkadaşlarımızın doldurdukları anket sonucu doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli görüşmeler ve resmi yazışmalar yapılmış, sistem altyapısı tamamlanmıştır.

Depremden sonra Defterdarlık binasının asma katında geçici olarak iş ve işlemlerini yürüten Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğümüz, 24 ŞUBAT 2020 TARİHİ İTİBARİYLE DEFTERDARLIK HİZMET BİNAMIZIN SON KATINDA HİZMET VERMEYE BAŞLAMIŞTIR.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İlimizde Meydana Gelen Deprem Sebebiyle Mücbir Sebep İlanına İlişkin Bakanlık Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ İli Sivrice İlçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya İllerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin, 24.1.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecektir.

Mücbir sebep süresince;

  • verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri
  • bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
  • deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi
  • motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri

uzatılmıştır.

Ayrıca bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları da gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilecektir.

Diğer taraftan depremde varlıklarını kaybeden vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanununun 115. maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkündür.

24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ İli Sivrice İlçesi olan deprem felaketi nedeniyle ilan edilen mücbir sebep ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı‘ nın açıklamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Başımız Sağolsun

Elazığ İlimizin Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20:55’de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Birçok ilde de hissedilen bu depremde Elazığ ve Malatya’da can kayıplarımız olmuştur. Elazığ Defterdarlığı olarak yaşanan bu can kayıplarının üzüntüsünü derinden yaşıyoruz.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. 

Yaşanan deprem dolayısıyla 7’den 70’e Milletimizin tüm fertlerinin gösterdiği dayanışma her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle Devletimizin ve halkımızın seferber ve birlik olduğu bu üzücü olayda, canla başla çalışan tüm kurtarma ekibi çalışanlarına minnettar olduğumuzu belirtmek istiyoruz. 

Ülkemizin başı sağolsun. 

Elazığımızın başı sağolsun

Elazığ Vergi Rekortmenleri Açıklandı

Elazığ ilimizin 2018 vergilendirme dönemine ait vergi rekortmenleri açıklandı. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi rekortmen listelerine aşağıdaki görsellere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Not: İlimizin önceki yıllara (2016 ve 2017 vergilendirme dönemi) ait vergi rekortmen listelerine, web sayfamızdaki Vergi Rekortmenleri menüsünden ulaşabilirsiniz.

2020 Yılı Vergi Takvimi

  • Mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini, beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan “2020 Yılı Vergi Takvimi” internet ortamında kullanıma sunulmaktadır.
  • 2020 Yılı Vergi Takvimine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yeni Yılınızı Kutluyoruz

2019 yılını geride bırakarak 2020 yılına girmeye hazırlandığımız bu günlerde,  Elazığlı Hemşehrilerimizin, Değerli Mükelleflerimizin ve Kıymetli Çalışma arkadaşlarımızın yeni yılını kutlar; sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler dilerim.

Hülya YELİMLİEŞ
Defterdar V.

Elektronik Belge ve Defter Uygulamalarındaki Yenilikler Konulu Bilgilendirme Toplantımız

Defterdarlığımız tarafından Elazığ’ daki Oda Başkanlarına, Yöneticilerine, Üyelerine ve Defterdarlık personellerimize yönelik, Elektronik Belge ve Defter Uygulamalarındaki Yenilikler konulu bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

İller Bankası Elazığ Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Defterdar Vekilimiz, Birim Müdürlerimiz ve Müdür Yardımcılarımız, Muhasebeciler Odası Başkanı ve Oda Yöneticileri, Meslek Oda Başkanları ve üyeleri, Elazığ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyeleri ve Defterdarlığımız Personelleri katılmıştır.

Harput Vergi Dairesi Müdürümüz Sinan GÜNGÖR , Elektronik Belge ve Defter Uygulamalarındaki Yenilikler konulu bilgilendirme sunumu yaparak, konu ile ilgili sorulan sorulara cevap vermiştir.

Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.  

Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, 

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

• Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

• Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

• Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

• Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 

• Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 

• Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.  (PTT)

vasıtasıyla tahsiline devam edilecektir. 

Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacaktır.

Ancak, kredi kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan; gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları (6736, 7020, 7143 gibi), 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,  tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli,  sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı, Göç İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi borçlarının, aşağıda unvanları belirtilen bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine devam edilmektedir. 

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

• Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

• Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

• Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 

• Akbank T.A.Ş. 

• Şekerbank T.A.Ş. 

• Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 

• Türkiye İş Bankası A.Ş.

• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

• ING Bank A.Ş.  

• QNB Finansbank A.Ş. 

• HSBC Bank A.Ş.  

• Alternatifbank A.Ş.    

• Denizbank A.Ş. 

• Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 

• Odea Bank A.Ş. 

• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İlgili Gib Duyuru Linki İçin TIKLAYINIZ

Başsağlığı Mesajı

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’ nden çalışma arkadaşımız Hıdır GÖK‘ün vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Değerli arkadaşımız merhum Hıdır GÖK’e Allah’tan Rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Maliye teşkilatı olarak başımız sağolsun.