İhaleler

IPARD II 9. Başvuru Çağrı İlanı

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği‘nin katılım öncesi mali yardım aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 11 Mayıs 2020 tarihinde Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

İlan metni için lütfen tıklayınız. 

Detaylı bilgi için www.tkdk.gov.tr ve https://elazig.tkdk.gov.tr/ internet adreslerini tıklayınız.

Banka Promosyon İhalesi

Elazığ Defterdarlığı tarafından, Haziran 2020 – Mayıs 2023 dönemlerini kapsayan (36 ay)  ve  07.05.2020 Perşembe günü saat 14:00’da yapılacak olan banka promosyon ihale dokümanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Banka Promosyon İhale Şartnamesine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubuna Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Banka Promosyonu İhalesi Banka Yetkilisi Mektubuna Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

IPARD II 8. Başvuru Çağrı İlanı

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği‘nin katılım öncesi mali yardım aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 25 Kasım 2019 tarihinde Sekizinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

İlan metni için lütfen tıklayınız. 

Detaylı bilgi için www.tkdk.gov.tr ve https://elazig.tkdk.gov.tr/ internet adreslerini tıklayınız.

Elazığ İli Kalkındırma Ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale İlanı

Elazığ KHGB Başkanlığınca Kaplıkaya Köyü İçmesuyu Tesisi Yapım İşine ait İhale İlan Metnine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Elazığ KHGB Başkanlığınca Turizm Amaçlı Kullanılmak Üzere Yat Alım İşine ait İhale İlan Metnine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Elazığ KHGB Başkanlığınca Hoş ve Tohumlu-Sarılı Arası 1.Kat Asfalt , Mıcır Temini ve Nakli İşine ait İhale İlan Metnine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Elazığ KHGB Başkanlığınca Kavakpınar Köyü İçmesuyu Tesisi Yapım İşine ait İhale İlan metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ

IPARD II 6. Başvuru Çağrı İlanı

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği‘nin katılım öncesi mali yardım aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 8 Mayıs 2019 tarihi itibariyle IPARD II 6. Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

İlan metni için lütfen tıklayınız.

Detaylı bilgi için www.tkdk.gov.tr ve https://elazig.tkdk.gov.tr/ internet adreslerini tıklayınız.

Elektrik Enerjisi Satın Alma İhalesi

Elazığ Defterdarlığı Elektrik Enerjisi alımı 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usûlü ile ihale  edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası2018/583527

1-İdarenin

a) Adresi:Elazığ Defterdarlığı Personel Müdürlüğü  (Ataşehir Mah. Malatya Cad. Şelale Sok No: 47-2/B ELAZIĞ)
b) Telefon ve faks numarası:(0424) 212 44 70

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:200.000 kWh elektrik enerjisi alınacaktır.
İhale dökümanlarına Defterdarlık Personel Müdürlüğünden  ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Elazığ Defterdarlığı Hizmet Binası
c) Teslim tarihi:Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra  abone adı ve abone numaraları belirtilen hizmet binası için enerji alımı işi 01.01.2019 tarihinde başlayacak; 31.12.2019 tarihinde saat 00:00′ de sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Elazığ Defterdarlığı Personel Müdürlüğü, Personel Müdür Odası
b) Tarihi ve saati:

14.12.2018 – 14:30