Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası Duyurusu

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ İli Sivrice İlçesi olan 6.8 şiddetindeki deprem felaketi nedeniyle 1960’lı yıllarda yapılan Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet binamız da hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir.

Meydana gelen depremden sonra Hazar Vergi Dairesi hizmet binasının kullanımı için hasar tespitinin yapılması ve Bakanlıktan gelecek ekibin incelemesi beklenmiş, bu tespitler ve incelemeler yapılıncaya kadar mükelleflerimizin mağdur olmaması için Depremden sonraki ilk resmi gün olan 27 Ocak Pazartesi gününden itibaren Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğümüz, mevcut Defterdarlık Binamızdaki Harput Vergi Dairesi Müdürlüğünün hizmet verdiği asma katta geçici olarak iş ve işlemlerini yürütmeye başlamış ve mükellefe sunulan hizmetlerde HERHANGİ BİR AKSAKLIK MEYDANA GELMEMİŞTİR.

Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet binasında yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucunda,  HİZMET BİNASININ ONARIM YAPILMADAN KULLANILMAMASI gerektiği rapor edilmiştir. Hasar tespiti yapılan Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğü binası için, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından Daire Başkanının da içerisinde bulunduğu yetkili bir heyet gelip incelemede bulunmuş ve Hazar Vergi Dairesinin, HASAR GÖREN VE ONARIM YAPILMADAN ÇALIŞILAMAZ HALDE OLAN (memur ve mükellef bakımından) MEVCUT BİNASINDA HİZMET VERMESİNİN UYGUN OLMAYACAĞI, Adalet Sarayı bitişiğindeki inşaatı devam eden ve yakın zamanda yapımı tamamlanacak olan Defterdarlık yeni hizmet binasının hazır olmasına kadar mevcut DEFTERDARLIK BİNASINDA HİZMET VERMESİNİN, DURUMUN ACİLİYETİ VE MEVCUT ŞARTLAR DAHİLİNDE DAHA UYGUN OLACAĞI belirtilmiştir. Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığınca Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğünün yerleşim planı ve otomasyon altyapı planını hazırlamak üzere 2 uzman personel görevlendirilmiştir.

Bu süreçte Hazar Vergi Dairesindeki çalışma arkadaşlarımızın da görüşlerine başvurulmuş ve anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket sonucunda, çalışanların Gazi Caddesindeki hasar gören Hazar Vergi Dairesi binasında çalışmak istemedikleri, Defterdarlık hizmet binasında çalışmak istedikleri sonucuna varılmıştır.

Hasar tespit çalışmalarının raporu, GİB tespit ekibinin görüşü ve çalışma arkadaşlarımızın doldurdukları anket sonucu doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli görüşmeler ve resmi yazışmalar yapılmış, sistem altyapısı tamamlanmıştır.

Depremden sonra Defterdarlık binasının asma katında geçici olarak iş ve işlemlerini yürüten Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğümüz, 24 ŞUBAT 2020 TARİHİ İTİBARİYLE DEFTERDARLIK HİZMET BİNAMIZIN SON KATINDA HİZMET VERMEYE BAŞLAMIŞTIR.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.