Karakoçan Malmüdürlüğü Taşınmaz Mal İrtifak Hakkı ve Satış İhalesi

Defterdarlığımız Karakoçan Malmüdürlüğünce,  16.07.2017 tarihinde yapılacak olan taşınmaz mal irtifak ve satış ihalesine ait metin için tıklayınız.